Borgermøde tirsdag den 19. april 2022 kl. 19.00 i Hasle Sognehus

REFERAT fra 1.bestyrelsesmøde efter Generalforsamling 2022 / Konstituering m.m.

Hasle Sognehus d. 5. april 2022

Hasle Fællesråd - Bestyrelsesmøde tir. d. 8. februar 2022

Afbud: Kirsten

Til stede: Leif, Klaus, Bente, Erik, Knud

1. Velkomst

  • Klaus bød velkommen.

2. Kommende mødedatoer

  • Mødedag: Primært tirsdage. 1. marts, 5. april, 2. maj, 7. juni. Alle dage kl. 18.00.
  • Forslag til dato for generalforsamling: Tirsdag d. 29. marts kl. 19.00.

3. Virtuelt møde d. 1. februar

  • Klaus oriernterede om virtuelt møde. Rigtig godt møde.

4. Borgermøde

  • Forslag til dato for borgermøde: Tirsdag d. 10. maj kl. 19.00 i Hasle Sognehus. 

5. Byggeri ved Ryhavevej / Klokkerfaldet

  • Klaus orienterede. Projektet blev diskuteret. Klaus laver et udkast til svar fra Hasle Fællesråd til Eriksen Arkitekter M.A.A. samt et cc: til Heidi Bielenberg angående de trafikale forhold i forbindelse med projektets gennemførelse.

6. Regnskab v. Erik

  • Erik orienterede og gennemgik regnskabet, der herefter blev godkendt.

7. Beretning

  • Klaus orienterede og gennemgik beretningen, der herefter finpudses.

8. Generalforsamling

  • Klaus undersøger fortsat, hvilken dato dette arrangement kan gennemføres i forhold til lokalitet og melder snarest ud herom.

9. Eventuelt

  • Erik orienterede om et nyt kommende møde i Tryghedsnetværket, denne gang et fysisk møde. Møderne her afholdes normalt 2 gange årligt.