Aarhus Kommune inviterer til virtuelt borgermøde om forslag til helhedsplan for Hasle centrum

Torsdag den 25. marts 2021, kl. 17:00 - 18:30 via Microsoft Teams

Tilmelding til mødet senest tirsdag den 23. marts 2021, kl. 12:00.

I forbindelse med den forudgående offentlige høring af ”Centerområdet ved Hasle Torv” i december 2019, har byrådet nu har behandlet de indkomne høringssvar og godkendt offentlig fremlæggelse af ”Helhedsplan for Hasle centrum".

Materialet kan ses her.

Behandlingen af høringssvar kan ses via referatet fra byrådsmødet den 10. marts 2021 her.

Se høringssvaret fra Hasle Fællesråd ved formand Klaus Bendixen her.

 

Interessen for at skabe bedre vilkår for naturen i vores kommune blomstrer!

Kommunen får mange forespørgsler fra borgere som ønsker, at kommunen etablerer flere blomsterenge, planter flere træer og ændrer plejen af de grønne områder, så de i højere grad tilgodeser dyre- og planteliv.

På det seneste har borgerne også henvendt sig til kommunen og spurgt, om den kan hjælpe med omstillingen til en mere naturnær pleje på private arealer. Derfor bliver der nu lavet en blomsterengs-frøpulje, som hele Aarhus Kommune kan få del i.

Artiklen er skrevet af Steen C. Saabye, fhv. medlem af Hasle Fællesråds bestyrelse.

Her kommer et nyhedsbrev for at give jer en kort status på de mange planer, der er i gang i Hasle.

Forslaget til Helhedsplan for den centrale del af Hasle forventes at ramme byrådsmødet den 10. marts, hvorefter det offentliggøres i 8 uger (med borgermøde undervejs).

Formålet med helhedsplanen er at fastsætte nogle overordnede principper for, hvordan byudvikling kan foregå i den centrale del af Hasle, så både bygherrer og borgere får et billede af, hvad de kan forvente.