Aarhus Kommune inviterer til virtuelt borgermøde om udviklingsplanen og kommuneplantillægget for Marienlyst:

Onsdag den 26. maj 2021, kl. 17.00-18.30 via Microsoft Teams

På borgermødet vil du høre oplæg fra Aarhus Kommune og følgegruppen for projektet, og du har mulighed for at stille spørgsmål til forslaget til kommuneplantillæg, udviklingsplanen og den videre proces.

Invitationen kan ses her, hvor du kan læse mere om borgermødet samt hvordan du deltager.

Aarhus Kommune inviterer til virtuelt borgermøde om forslag til helhedsplan for Hasle centrum

Torsdag den 25. marts 2021, kl. 17:00 - 18:30 via Microsoft Teams

Tilmelding til mødet senest tirsdag den 23. marts 2021, kl. 12:00.

I forbindelse med den forudgående offentlige høring af ”Centerområdet ved Hasle Torv” i december 2019, har byrådet nu har behandlet de indkomne høringssvar og godkendt offentlig fremlæggelse af ”Helhedsplan for Hasle centrum".

Materialet kan ses her.

Behandlingen af høringssvar kan ses via referatet fra byrådsmødet den 10. marts 2021 her.

Se høringssvaret fra Hasle Fællesråd ved formand Klaus Bendixen her.