Artikelindeks

Navn og hjemsted:

§1 Foreningens navn er Hasle Fællesråd og har hjemsted i Århus Kommune. Hasle Fællesråd ledes til dagligt af en bestyrelse, der er valgt på en generalforsamling.

Formål:

§2 Hasle Fællesråd har til opgave at være områdets talerør over for kommunen. Sammenslutningen har til formål at fremme samarbejdet i Hasle-området til fælles indsats ved løsning af opgaver som foreninger, grupper, organisationer, partiafdelinger, institutioner, skoler, kirker, virksomheder og råd m.m. finder hensigtsmæssig.