Artikelindeks

Ekstraordinær generalforsamling:

§20 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes til afholdelse senest 4 uger efter fremsat krav herom med begrundet dagsorden fra mere end halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne eller 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer

Vedtægtsændringer:

§21 Forslag om vedtægtsændringer kan vedtages med 2/3 flertal på repræsentantskabsmødet, hvortil forslaget foreligger med udsendt dagsorden.

Opløsning:

§22 Fællesrådet kan kun opløses efter reglerne for vedtægtsændringer, og kun efter vedtagelse på 2 adskilte ordinære/ekstraordinære generalforsamlinger med 2/3 flertal. Ved opløsning tildeles eventuelle overskydende midler børn og unge i Hasle-området.

__________________

Vedtægterne er godkendt på stiftende repræsentantskabsmøde 19. marts 1997 og er justeret på repræsentantskabsmødet 17. marts 1998, den 16 marts 2000, den 11. marts 2002, den 11. marts 2003, den 13. marts 2006, den 13. marts 2008, den 14. marts 2011, og senest den 16. marts 2015.