Artikelindeks

Økonomi:

§17 stk. 1 Økonomien tilvejebringes gennem kontingenter fra medlemmerne samt tilskud fra Århus Kommune. Såfremt der er behov for yderligere kapitaltilførsel, kan bestyrelsen søge fonde, EU etc.

stk 2 Generalforsamlingen kan fastsætte lavere kontingent for individuelle medlemmer end for medlemsgrupper.

§18 Regnskabsåret følger kalenderåret. Kassereren fremlægger revideret regnskab og budget på generalforsamlingen. Kontingentet betales for kalenderåret og normal betalingsfrist er 1. marts. Ved udmeldelse i perioden betales kontingentet ikke tilbage.

§19 Kontingentrestance ophæver stemmeretten for det pågældende medlem. Et halvt års restance sletter medlemskabet automatisk.