Kære alle interesseret og alle der deltog i mødet i januar. Tak for jeres input. Vi har langt om længe haft lejlighed til at forlægge dem for kommunens medarbejder i Mobilitets afdelingen.

Der er som forventet ikke rigtig økonomi til at ændre det store. Vi havde forslag med om at se på muligheden for en cykelsti langs Klokkervej, forslag om at gøre udkørslen fra sidevejene mere markante. Vi forslog hastighedsdæmpende foranstaltninger på præstevangsvej for at gøre /Dr. Holst Vej/klokkervej
mindre attraktiv at bruge til gennemkørsel til Viborgvej.
Men der var desvære intet af det som de ville tage med videre. Forsøget med 40kmt. fortsætter yderligere 2 år derefter skal der evalueres på det.
Til den tid vil Hasle Fællesråd igen stå klar med en appel om at gøre Dr. Holst Vej/Klokkervej til en mere tryg vej at færdes på for børn og andre bløde trafikanter.

De kunne dog fra Mobilitets side sige at de arbejder på at få mulighed for sænke hastigheden på villaveje til under 50kmt. som ellers er lovmæssigt bestemt i byzonen for nu.

Samtidig er de ved at lave en skolevejs analyse for alle skoler i kommunen, her under Gammelgaardskolen. Så vidt vi kan forstå, er det mest de allerede eksisterende gangstier man vil se på og ikke på selve vejene.

Hasle Fællesråd vender tilbage når der er nyt. I kan også følge med på hjemmesiden, hvor div. referater og nyheder er tilgængelige.

Tilføj kommentar