Til stede: Klaus B, Knud WR, Erik V, Bente B, Anders S, Kirsten ØN (referent). Ingen afbud fra Nasir.

Klaus udvidede dagsorden til nedenstående:

 • Projekt på ElCon grunden

Vi er fra ÅK blevet bedt om at kommentere forud for høring, på udkast til projekt, som vi drøfter. Bygherren ønsker en lokalplan, der tillader blokke i stigende højde og evt. højhus /hotel op til 10 etager, samt P-kælder ”halvt under terræn” (???). Der tages ikke hensyn til trafikkens afvikling på den smalle Ryhavevej, der sikkert også skal rumme en letbane /BRT-bus. Når infrastrukturen ikke tænkes med fra starten og ind i fremtiden, så bliver det bare lappeløsninger for trafik og offentlig transport. Projektet kan også berøre de nære naboer og deres haver i Klokkerkvarteret.  Det er uvist om de andre ejendomme omkring ElCon grunden også skal inddrages? Den eksisterende erhvervsgrund med elmaster skal fortsat fungere og vil genere de omkringboende.

Vi enes om at sætte fokus på tre områder:

 1. Den høje bebygningsprocent (85%)
 2. Trafikproblemer, der skal overvejes og tænkes med.
 3. Bebyggelsen ser ud til at have lave huse først, hvilket vi bifalder aht. naboer / genboer.

Der er ingen konkrete planer at forholde sig til. HF forventer at få dem forelagt før en evt. høring.

Bente og Klaus har udformet et forslag til svar hver. Vi enes om at Bente skriver dem sammen og sender det til ÅK i aften d.20.6.

 • Endelig godkendelse af Bente som bruger med adgang til hjemmesiden

Der har været nogle problemer, som kan skyldes lukning af stofa-mail. Bente er nu godkendt til alle opgaver, men det vil fortsat være Klaus og Anders, der lægger ind på hjemmesiden.

 • Klokkervej projektet

Kirsten og Anders deltog i åbningen af den nye ”park” på den anden side af Klokkervej d.14.6. De anlagte søer er egt. et afvandingsprojekt og kloak-separering under Århus Vands tiltag ”Den Blå-Grønne kile i Åbyhøj”, så Åbyhøj Fællesråd har været meget engageret i flere år. Det er blevet et fint grønt område med en bro og blomstrende kanter, som har biologisk bevågenhed. Også en fodboldbane, og et andet område, der skal opsamle overskudsvand. Her er to små øer, navngivet af en pige til Peter Pan og Klokkeblomst. Der anlægges trædesten derover til. Det blev en fin åbning med nogle informationsboder og bål til pandekagebagning, samt nogle taler.

Klaus har været til møde i nov.2022 med en Hasle-følgegruppe (bl.a. Knud, Jens og Poul fra Klokkerparken, Ane fra Århus vand og Katrine Kracht fra ÅK). Anders er siden meldt til, men så blev der sat fokus på Åbyhøj-delen, så ingen møder siden.

Klaus forudser at vi bliver nødt til at lave et Borgermøde om kommende kloak-separering (de fleste områder i Hasle er planlagt til 2028-30).

 • Boliggaden

Som beskrevet I sidste referat var HF ikke blevet inviteret til møde om en boliggade gennem Bispehaven. Klaus blev orienteret via Citykirken, der er meget bekymret for dette projekt lige op ad deres område. Klaus tog til mødet (med 3 repræsentanter fra ÅK og 4 fra Citykirken). Planen er at lave en gennemgang fra den ene ende af Bispehaven via Lidl - med udkørsel til Viborgvej. Planen virker ikke særlig gennemtænkt, for bare det at komme ud på Viborgvej er allerede vanskeligt nu. Det er heller ikke bestemt, hvem den vej skal gavne (gående, cykler, biler?) = et noget uklart forslag. Klaus har derfor bedt om at få referat og det viste materiale fra mødet, men har intet modtaget endnu. Først derefter kan vi i HF-best. drøfte projektet og tage stilling.

 • Regnskab ved Kasserer Erik

Kort gennemgang af vores økonomi. Erik vil lave ½ årlig regnskab. Ved GF blev vist et driftunderskud, som var planlagt – og af teknisk betydning. Vi har fået bekræftelse fra ÅK på at de har modtaget vores ansøgning, men intet hørt siden, og heller ikke fået tilskud endnu. Siden sidst er betalt toner og mad x 1. Før dagens møde havde vi ca.39.000 kr. på kontoen. Tilmeldt to nye medlemmer (private). Både Citykirken -og den nye cafe på torvet, Kallos Nabo, vil meldes ind.

 • Focus på efteråret

Vi holder sommerferie fra d.d. Næste møde er d.8.august, hvor vi skal drøfte Borgermøde i efteråret.

 1. Drøftelse af vores mødetider og forplejning. Forslag om at starte kl.19 med kaffe og evt. kage?

Efter lidt snak frem og tilbage enes vi om fortsat at møde kl.18, med tilbud om lidt mad til at starte på. Efter 2-3 timers møde kan man så komme ret  tidligt hjem. Også forplejningen blev vendt. Iflg. kassereren har vi brugt ca.2500 kr. til dags dato, sv.til 70 kr./ person / møde. Julefrokost anslås til at koste 175 kr. pr. person. Vi enes om at det er på et rimeligt niveau - og billigere end foreninger, der udbetaler honorar til deres bestyrelse.

 1. Lidt nyt fra Eriks Parcelforening med 11 huse, hvor han på deres GF blev valgt til ny formand.
 2. Også lidt opdatering fra Eriks grundejerforening, hvor alle bestyrelsesmedlemmer får et pænt honorar. Desværre er der ikke opbakning til at kommentere på lokale sager som Gymnastik-gårdens inddragelse af kommunal jord, og behov for buslommer på Jernaldervej. Man ønsker heller ikke at være medlem af HF, men Erik blev suppleant (uden møderet).

Formand Klaus sluttede mødet og vi kunne ønske hinanden en GOD SOMMER.

Således hørt og forstået af referent Kirsten Østergaard Nielsen

Tilføj kommentar