Deltagere: Klaus Bendixen (KB), Erik Vigsø (EV), Knud Rasmussen (KR), Bente Bergman (BB), Anders Sørensen (AS) og Kirsten Østergaard Nielsen (KØN, referent)

Vi følger den udsendte dagsorden, men starter med behandling af ekstra vigtigt punkt:

KB har fået en reminder d.d. fra ÅK, med en invitation til første informationsmøde d.17.august kl.16-18 i Karen Blixen-bygningen. Den er sendt til berørte fællesråd og borgere, ift. kommende BRT-bus på Ringvejen. Heldigt med reminder, for KB har aldrig fået den oprindelige mail fra 5.7.

Strækningen dækker Skåde til Odder, og skal betjenes af både alm.busser og BRT-busser. Der kommer en afstikker forbi AUH Skejby, sv. til bus 6A. Projektet involverer 10 fællesråd, men mange andre interessenter er også inviteret af arbejdsgruppen under teknik og miljø, der vil sørge for god borgerinddragelse.

Positivt, at vi er inviteret – og KB, EV, AS og KR deltager gerne. Kort varsel, så KB tilmelder alle.

Projektet får betydning for Herredsvej, så vi har drøftet:

  • Hvor bliver skinnerne placeret (Højre? Venstre? I midten?)
  • Skal der eksproprieres? Borgere med huse tæt på strækningen har fået besked om mødet.
  • Hvis der skal være 6 spor fra Viby til AUH, hvad betyder det så for Herredsvej syds udmunding i Ringvejen?

Enighed om at vi må høre om planerne og så prøve at tænke bedre løsninger ind for Herredsvej før start. Der bliver opfølgning i 2024.

Dagsorden

  1. Trafikken på Viborgvej (Bente)

Der er tydeligvis øget trafik på Viborgvej efter at Åbyhøj har indført stillevej, 50 km. OG chikaner på Silkeborgvej, så det er blevet en mere bøvlet rute til centrum. Dvs. at flere kører ind ad Viborgvej – og der bliver kørt hurtigt. Blå anvisningstavle er IKKE et påbud.

BB oplever at det er alt for farligt at prøve at svinge til venstre ned ad Viborgvej til egen parcel på Haslehøj-siden. Det er mere sikkert at køre til Hasle torv og videre via Østrevej, hvilket giver mere intern trafik på villavejene.

Vi har tidligere fremført ønske om 50 km. hastighed i hele Hasle, men det kan let være glemt.? AS vil lave en reminder til Jesper Frandsen, teknik & miljø, ÅK.

Uvist hvad etape 2 bliver? – og hvordan den kommer til at påvirke trafikken i vores område? (letbane? BRT-bus? Ingen afklaring eller plan endnu)

  1. Borgermøde om Klokkervej (Anders)

AS lægger op til et borgermøde om trafikken på Klokkervej og tilstødende veje. Har spurgt formand Skou fra Åbyhøj Fællesråd, men han har uddelegeret til andre, evt. Casper?

AS har fået mulighed for at leje?/låne? et klasselokale (max.30) - eller Aulaen på Gammelgårdsskolen. Skolens vej (Carit Etlars vej) er nu ensrettet og har nedsat hastighed, altså bedre forhold end ved Hasle Skole. Vi har drøftet om emnet vil interessere folk? AS mener det - og har fulgt drøftelser på FB. Vi enes om at gøre forsøget og vurdere antal tilmeldte. Hvis der er for få, må vi aflyse.

Der er mange, som tager en smuttur fra Brabrand via Dr.Holst vej og videre ad Klokkervej mod Frydenlund. Tilstødende veje som Klokkerbakken, Klokkerfaldet, Fenrisvej og Præstevangsvej har også en del trafik. Sidstnævnte smaller ind med en næsten umuilg udkørsel til venstre ad Viborgvej.

  1. Ryhavevej 50 (Klaus)

Der er ingen tegn på aktivitet på denne adr. (ElCON-grunden). Hvad sker der? Intet forslag om projekt? Evt. kommende ekspropriering holdes hemmeligt (for dem, som rammes af fase 2). Uvist hvilke strækninger, der bliver forbeholdt den offentlige transport og ikke biler?

  1. Kommentarer til fællesrådsseminaret på Rådhuset (alle)

KB, AS, KR og KØN deltog. Vi har ikke fået referat endnu. Der var valg af 3 til den arrangerende gruppe (Fælles-fælles-rådet). Forskellige oplæg fra andre Fællesråd og fra ÅK + efterfølgende rundbordsdiskussion om udleverede emner. God mad.

  1. Regnskab (Erik)

EV gennemgik kort regnskab for første ½ år. En stille sommer med bare én postering. Vi har ikke modtaget de lovede 20.000 kr. fra ÅK endnu.

Citykirken har meldt sig ind – og betalt. Kallos Nabo har udvist interesse, men foreløbig ikke medlem. Aktuel kassebeholdning er 39.160 kr. Kontantbeholdning er på 0 kr. Den Danske Bank ændrer sine gebyrer, men det får vist ikke betydning for os. Erik har fået nyt Dankort. Måske skal CVR-registrering opdateres?

Jumla (hjemmesiden) har fået-opdatering, vist uden betydning. Vores adgang til server skal opdateres, iflg. Steen. AS ser på det – og har foreløbig fået rettet Google til at finde det rigtige Hasle i Aarhus V 😊

I anledning af sommerferien og efterårets start kunne vi nyde pizza fra Kallo og is fra Kallos Nabo. Tak.

Således hørt og forstået af referent Kirsten Østergaard Nielsen

Tilføj kommentar