Hasle Fællesråd. Referat fra bestyrelsesmøde den 5/9 kl. 18.00

Sognehuset ved Hasle Kirke.

Deltagere: Klaus B, Knud WR, Erik V, Anders S og Kirsten ØN (referent)

Afbud fra Bente B.

  1. Mødedatoer efterår/vinter 2023

Klaus har reserveret lokale til disse datoer: d.d., 3.okt., 14.nov. og 12.dec.

Mødet d.3.okt. udsættes til d.17.okt., efter 2 afbud den dag.

  1. Tavle for gennemkørsel forbudt

Klaus er blevet orienteret om dette forslag fra Thomas, ÅK:

Der opsættes tavle for gennemkørsel forbudt på parallelvej til Hasle Ringvej (i retning mod Viby efter Herredsvejs-krydset) for at forhindre at folk skyder genvej. Ingen indsigelser, OK.

  1. BRT på Ringvejen / info fra ÅK

Invitation til informationsmøde for 10 involverede fællesråd d.17.8. ang. kommende BRT-bus på Ringvejen. Klaus, Knud, Erik, Anders og Bente deltog i det gode møde i Blixenhuset. De nye BRT-busser (Bus Rapid Transport) kører på el, samme strækning som nuværende, men i egen bane. Dvs. et selvstændigt spor i både nord- og sydgående retning det meste af strækningen, men i yder-enderne vil busserne blande sig med anden trafik. Der skal laves høje perroner, så man stiger direkte ind. Under mødet var mulighed for at kommentere på forslaget, bl.a. forudses problemer med overgangen Herredsvej / Hasle Ringvej. Måske skal Herredsvej syd lukkes? Måske skal ambulance-sporene omkring AUH kunne bruges til disse busser? Enighed om at det var en positiv inddragelse. Vi bliver kaldt ind til næste møde til Fase 2, dog uvist hvornår.?

  1. Byggeri på Klokkerbakken / Ryvej

Der kommer 36 nye boliger. Seniorboliger fra 62 til 109 m2. Arkitekt Erik har taget en etage af på den første blok mod Ryvej efter vores kommentarer. Nabogrunden med de nedslidte ungdomsboliger bliver nok revet ned og inddraget i byggeriet. OBS. kræver ny lokalplan. Godt at arkitekten har lyttet til vores krav og forslag, bortset fra at blokkene stadig ligger (for) tæt.

  1. Borgermøde / Klokkervej og tilstødende veje

Anders satser på at vække interesse hos Åbyhøj Fællesråd (Poul Henning Olsen) for at afholde et borgermøde ang. trafikproblemer på vejene omkring Klokkervej (der ligger i vores område). Der er allerede lav hastighed 40-50 km. og en ensrettet skolevej (Gammelgårdsskolen), men forholdene for de bløde trafikanter og oversigten kunne forbedres, især på Klokkervej og Præstevangsvej. Der er aktuelt mange positive ting i gang i Åbyhøj, udløst af kommende kloak-separering - og skybrudssikring, f.eks. som blomsterbede og ”søerne” på Klokkervej.

Anders afventer tilbagemelding. Hvis afslag, kan vi selv tage

initiativet. Tages op som punkt på næste møde.

  1. Regnskab ved Erik V

Ingen kassebevægelser. Kun udlæg fra sidste best.møde. Bekræftet støtte fra ÅK på 20.000 kr. er ikke kommet endnu, vi afventer. Modtaget to breve fra DDB, der forhøjer prisen for foreninger, der bare følger CVR nr., uanset størrelse af forening eller virksomhed. Dvs. afgiften stiger fra 25 til 79 kr./ mdl. OG en afgift på 500 kr. ved hver ændret fuldmagt (hvis nye bestyrelsesmedlemmer). Nyt medlem, Citykirken, har fået information.

En sort bod er dukket op på torvet, sælger burgere (?) m.m. De har en larmende motor gående (el-generator?). Har de tilladelse til ophold og salg? Vi er ikke orienteret herom. KØN vil skrive til Teknisk udvalg.

Alle drøftede hvordan vi kan få mere liv og fællesskab i vores område? Her virker ikke så livligt som i Åbyhøj, hvor deres Fællesråd har et godt samarbejde med Handelsstands-foreningen, mens vi ikke rigtig har kontakt med nogle af de handlende i Hasle. Desværre virker de fleste butikker og indehavere ikke særlig interesseret, modsat for år tilbage, hvor vi kunne afholde aktiviteter, der samlede folk.

Skulle vi overveje at kontakte Solveig Munk fra teknisk udvalg, ÅK? Hun bor i vores område. Hvem? Hvornår?

Således hørt og forstået af Kirsten ØN

Tilføj kommentar