1.Borgermøde, trafiksikkerhed Klokkervej m.m.

Åbyhøj Fællesråd ikke synderligt interesseret i Anders’ oplæg, men vi planlægger selv at afholde holde et borgermøde og høfligt invitere Åbyhøj Fællesråd til at observere og evt. kommentere.

Åbyhøj Fællesråd anføre at man ikke er stor tilhænger af lukning af veje.

Derfor undgår Hasle Fællesråd at behandle evt. lukninger, der omhandler veje i Åbyhøj, men fokus på Klokkervej og evt. lukning af Præstevangsvej. Vi skal selvfølgelig have fat i Præstehavens to grundejerforeninger.

Det vedtages at gennemføre et mindre borgermøde, den. 30. jan. med det formål at få de lokales input. Vi håber at vi senere får mulighed for at viderebringe info fra borgermødet til teknik & miljø, ligesom vores sidste.

2. Sidste møde den 12/12, skal være i annekset, efterfølgende på Vinde spisning kl.18.

3. Nye samarbejdsaftale mellem Aarhus Kommune og fællesrådene (se link for længere skrift om digital dialog 7.11.23 + diverse bilag, der kan kommenteres til styregruppen). Klaus forstår det ikke, for der er jo allerede gældende udgave for 2023-24. Må være en revision af den første i 2018..?

Klaus har fået et forslag om ny proces ved investors henvendelse for at sikre tidlig borgerinddragelse, men hvad betyder det? (hvem, hvornår, hvilket niveau?). Klaus kan sende oplægget til os. Lokalplaner skal og bør sendes til os.

4. Møde i Følgegruppen 30/11 kl. 16-18.00 (afbud Klaus og Kirsten, så vi mangler referat). Møde i følgegruppen for den strategiske udviklingsplan for Haslehøj har vigtige drøftelser og aktuelle tiltag i vores område. Anders kan deltage + evt. Knud.

5. Regnskab

+ 20.000 fra Aarhus kommune til Hasle Fællesråd.

6. EVT.

A)

Kirsten informerer om at der har været 5 indbrud omkring Østrevej indenfor de sidste 5 uger, hvor der bliver kastet sten gennem vinduet og stjålet smykker og penge, samt en bil på Højkolvej.

Der har også været kastet sten gennem vinduer på ejendomme på Ryhavevej og samtidig brændt et stort hul i asfalten udenfor grønthandleren for et par måneder siden.  

Skal vi have et nyt borgermøde med politi og ÅK ang. tyverisikring? (forår 2024?). Erik vil undersøge mulighed med Tryghedsgruppen.

B)

Kirsten spørger til Aarhus Kommunes invitation til Frivilligheds event i Friheden d.4.dec. eftermiddag/aften. Klaus har ikke fået den, så Kirsten sender sin fra Elværket videre til de andre.

C)

Mødedato-forslag i første halvdel af 2024 (møder 16.jan. (afbud KØN), Borgermøde d.30.januar; 13.febr., 5.marts, samt GF d.19.marts, foruden møder 9.april, 7.maj og 11.juni - men lokalerne skal først bekræftes af Klaus, før datoerne er sikre. (Er senere blevet bekræftet)

D) Anders forslår evt. mosteridag i næste år. Der er der opbakning til. Der er forslag om at leje en bil der kan moste og flaske på en gang.

Alternativt selv finde tingene.

Tilføj kommentar