Hasle Fællesråd bestyrelsesmøde d. 16.01.24.

1. Borgermøde, trafiksikkerhed Klokkervej m.m.

Husk at lave aftale med pedellen.

Plan:

Starter med Klaus der præsenterer problemstillingen. Anders bliver budt op som tov holder på projektet og er ordstyrer for debatten, bruger google maps som udgangspunkt for debatten.

Oplæg vises på projekter.

Vi mødes kl. 18. Anders kommer lidt før. Medbringer 25l. vand til kaffe.

Erik står for drikkevare.

Bente for småkager, kaffe og kopper.

Der kommer en fra skolebestyrelsen og formand fra Aabyhøj fællesråd.

Referent: Knud og Bente.

2. Nye samarbejdsaftale mellem Aarhus Kommune og fællesrådene: 

Der er dannet ny styregruppe fra fællesrådene som er ved at lave en ny samarbejdsaftale.

Problem at Fællesrådene er repræsentant for ejerforninger, boligforeninger osv. ind til kommunen.

Men et problem er at kommunen ifølge GDPR ikke kan udlevere kontakt information på foreninger i området så vi ikke kan komme med kommunikation den anden vej fra kommunen og ud i foreningerne. Vi kan ikke være en paraplyorganisation uden at kende de informaitoner vi har.   

Erik vil skrive en mail om ovenstående Bente H. Johansen om ovenstående.

Det drøftes om vi skal komme med indsigelser.

Kan være vi skal ændre vores vedtægter til 2025, vi må afvente og høre hvad styregruppen når frem til.

3. Generalforsamling

19. marts, sædvanlige kanaler for indkaldelse. Husk at offentliggøre det senest 14 dage inden.

Til februar mødet offentliggøre vi GF tidspunkt på hjemmeside.

Klaus vil gerne have vi laver delberetninger fra hvert vores område.

Erik: Tryghedes nætværk, kultur, økonomi

Anders: Byplan og strategiplan herunder kloakseparering og opklassificering til privateveje, Hasle.

Klaus: Indledning, Trafik, BRT på ringvej.

4. 40km. Ordning

Der udnævnt en række veje er allerede effektueret som 40kmt zone.

Vi forslår at udvide forsøgszone til Herredsevej syd i den del hvor der ikke er bump, på skolestrækningen burde det være 30kmt. Vi forslår også Østervej.

 Men generelt vil vi forslå at hele byzonen er 40kmt. i stedet for 50kmt. med undtagelser for nogle.

5. Omklassificering (offentlig.veje til private veje)

Er påbegyndt, man kan se det på hjemmesiden (nedenstående link). Klokkerfaldet er man startet med i vores område. 

https://aarhus.dk/borger/bolig-byggeri-og-miljoe/for-grundejere/omklassificering-af-offentlige-veje-til-private-faellesveje/offentliggoerelser

Vi vil muligvis på et borgermøde hvor vi kan informere og gennemgå planer og regler for opklassificering. 

6. Regnskab 

Erik har udsendt opkrævning af kontingent.

Overskud på 12.000kr. pga. tilskud fra kommunen.

Det halter lidt efter med kontingenter specielt fra virksomheder. 

Status: Egenkapital på 55.000

Budget for 2025: godkendes af bestyrelsen.

Medlem oversigt gennemgås.  

7. EVT. 

Vi har modtaget information om BRT på ringvejen. 

Klaus vil gerne have et overblik over hvem der stiller op til til GF og hvem der ikke gør.

Tilføj kommentar