HASLE FÆLLESRÅD, bestyrelsen, udvalg 2021 – 2022

 

Formand

Næstfor-

Mand/sekretær

Kasserer

Økonomi

Trafik

Byplan

miljø/

kultur/ trygheds-netværk

IT & kommunikation

Klaus Bendixen

X

 

 

O

X

X

 

O

Knud Wium Rasmussen

 

X

 

 

 

O

 

OX

Erik Vigsø

 

 

X

X

 

     

Kirsten

 

O

 

 

 

 

X

 

Leif

 

 

 

 

 

 

O

 

Bente

Suppleant

 

 

 

 

O

O

   

X: Tovholder O: Bisidder

 

 

 

 

       

 

Udvalg

Miljøudvalget varetager Hasle Fællesråds opgaver i forbindelse med parkerne, grønne områder og stier i fællesrådets område. Udvalget arbejder primært sammen med Kommunens Natur og Miljø afdeling og med foreninger og organisationer som benytter eller på anden måde har interesse i de grønne områder.

Fællesrådet sørger for at danne ad-hoch grupper som supporterer Miljøudvalget hvis nødvendigt, for derved at øge borgerindflydelse i forbindelse med større projekter.

 • Økonomi udvalg
  Økonomisk Udvalg varetager Hasle Fællesråds økonomi, herunder dagligt bogholderi, ansøgning om støtte fra kommunen og andre relevante kilder, opkrævning af medlemskontingent, betaling af regninger og refusion af udlæg efter gældende regler, årsregnskab og budgetter, mv.

Udvalget vedligeholder endvidere fællesrådets medlemsliste etc.

 • Kultur udvalg
  Kulturudvalget vil vurdere foreslåede kulturelle tiltag, rådgive om benyttelse af egnede lokaler indenfor fællesrådets område for gennemførelse af eventen. Fællesrådet vil rådgive mht. kontaktpersoner og eventuelt støtte med praktiske tiltag og økonomi, hvis muligt.
 • Byplan udvalg
  Udvalget for byplanlægning mm. varetager Hasle Fællesråds opgaver i forbindelse med byudvikling, herunder lokalplaner.

Fællesrådet sørger for at danne ad-hoch grupper som supporterer udvalget for Byplan hvis nødvendigt, for derved at øge borgerindflydelse i forbindelse med større projekter.

 • PR udvalg
  Pr-udvalget er opdelt i 2 primære funktioner. A) Vedligeholdelse af Fællesrådets hjemmeside med annoncering af nyheder og praktiske informationer. Det tilstræbes at medlemmerne kan følge med i bestyrelsens arbejde for lokalområdet og i aktuelle projekter som Kommunen er ansvarlig for i fællesrådets område, samt står for vores Facebook.

B) Varetager Hasle Fællesråds kommunikation til medlemmer og offentlighed for så vidt angår skrivelser til medlemmerne, nyhedsbreve, annoncering og artikler i dagspressen.

 • Trafik udvalg
  Trafikudvalget varetager Hasle Fællesråds opgaver i forbindelse med trafikale spørgsmål, herunder projektet vedrørende forskønnelse af Hasle Torv. Den generelle trafikale udvikling i fællesrådets område vil blive fulgt. Udvalget samarbejder med Kommunens afdeling for Trafik og Veje, med hensyn til forslag til og prioriterer af, ”Anlægsarbejder i Vejplan samt ønsker om større og mindre vej- og stianlæg”

Udvalget har desuden fokus på projekter udenfor fællesrådets områder, der må have følgevirkning i lokalområdet

Fællesrådet sørger for at danne ad-hoch grupper som supporterer Trafik udvalget hvis nødvendigt, for derved at øge borgerindflydelse i forbindelse med større projekter.

Hasle Fællesråd bestyrelsesmøde tirsdag d. 3. august 2021

 

1. Generalforsamling 2021

 • Tirsdag d. 10. august 2021 kl. 19.00 i Hasle Sognehus. Klaus præsenterede de enkelte dagsordenpunkter med kommentarer og fotos på Powerpoint.
 • Erik gennemgik regnskab og budget.

 

2. Borgermøder

 • Planlagte borgermøder bliver:
 • Torsdag d. 7. oktober 2021 kl. 19.00.
 • Torsdag d. 4. november 2021 kl. 19.00. Begge datoer er reserveret i Hasle Sognehus.
 • Martin og Erik står for indhold og form på de 2 borgermøder.

 

3. Eventuelt

 • Intet.