Hasle Fællesråd. Referat 23.01.23

Tilstede:

Erik, Bente, Klaus, Knud, Anders

  • Godkendelse af referat 4. okt. 2022

Godkendes.

 

2a Årsregnskab

Erik gennemgår regnskabet.

Godkendes og kan sendes til revisorer.

Endelig årsopgørelse stemmer.

Brev fra banken ang. prisændringer. Hvad der kunne være interessant for HF er 1kr pr. hævning i bankautomat. Overførsel til anden bank på 1.kr. Ingen ændring for foreningskontoen.

Der sendes kontingent og opkrævning rundt med hilsen fra Hasle Fællesråd. 

2 Fastlæggelse af mødedatoer i 2023

Disse fastlægges.

Der drøftes forslag borgermøder. I maj måned planlægger vi med borger møder om trafik på Jernaldervej og område. Der forslås en dag i uge 23. Erik forslår at kontakte grundejerforeningen for at invitere høre hvor hvad de selv har mest fokus på.    

 

3 Høringssvar Midttrafik

Vores høringssvar er modtaget i kommunen.

 

4 Ændring af samarbejdsaftale  

Mere borger og mindre system hedder det nye mantra fra kommunen.

Klaus har været til møde hvor denne aftale blev præsenteret. Der er møde igen 8. februar mellem fællesråds-formænd og kommunen.

Man vil gerne trække borgerne med ind, i hvad der kaldes Helhedssamarbejdes plan.

Erik vil høre om vi kan trække på kommunens kartoteker når vi gerne vil kontakte div. repræsentanter i lokalsamfundet (grundejerforeninger, osv.). Hvis de ikke kan udlevere navne og adresser kan man måske formidle vores evt. beskeder.

 

5 Lokalplan X181 Bispehavevej

Vandtårnsgrunden. Ingen videre kommentere her fra.

6a Referat borgermøde d. 27. okt. ”Herredsvej”

Klaus vil kontakte ansvarlig fra kommunens vejsignaler lysreguleringer ang. venstresvingspil på ringvejen når man kommer fra Randersvej og skal til venstre ad Herredsvej.

Erik forslår at fjerne cyklistsignal fra Ryghaven/Rygmarken.

6 Møde med Jesper Frandsen og Anne Høgh Vinter (fra byrum)

Fint møde. Man kan se referatet separat. Et enkelt punkt var fuldstop markering på Staghøjvej ud mod Herredsvej dette blev talt lidt ned men er fortsat et ønske fra HF BM.  

7 Borgermøde 2023

 

  1. Med Hjertet for Aarhus. Bente

En principudmelding fra Med Hjertet for Aarhus. Man kan melde sig ind personligt. 

Evt.:

Erik: Ellehøjskolen lukker i 2025, ingen lokal plan endnu. Den nye skole skal ligge ved Blixen komplexet.

Kontakt til Abyhøj fællesråd. Det er interessert i et samarbeje om borgårmøde om Klokkervej.

Tilføj kommentar