Et nyt byområde mellem Hasle, Tilst og Brendstrup.

Billede

Aarhus Kommune ønsker med byudviklingen at sikre et øget udbud af byggegrunde og udviklingsområder, for at kunne tilgodese efterspørgslen.

Formålet er at give mulighed for udvikling af en grøn bydel, hvor der er plads til blandede boformer og typologier. Det er forventningen, at området fortrinsvis vil rumme boliger i en blanding af åben-lav og tæt-lav samt en mindre andel erhverv. Enkelte områder kan eventuelt fortættes yderligere.

Helhedsplanen skal desuden sikre arealer til offentlige funktioner og rekreative grønne områder, herunder arealer til sports- og rekreative aktiviteter. En meget foreløbig vurdering er, at området vil kunne rumme et samlet bebygget volumen på mellem 500.000 - 600.000 etagemeter med plads til ca. 10.000 - 15.000 beboere.

I kan læse nærmere om byudviklingen her:

Her bliver I klogere

Hasle Fællesråd har afgivet et høringssvar – I kan se PDF-en ved at klikke på:

Høringssvar

Tilføj kommentar