Interessen for at skabe bedre vilkår for naturen i vores kommune blomstrer!

Kommunen får mange forespørgsler fra borgere som ønsker, at kommunen etablerer flere blomsterenge, planter flere træer og ændrer plejen af de grønne områder, så de i højere grad tilgodeser dyre- og planteliv.

På det seneste har borgerne også henvendt sig til kommunen og spurgt, om den kan hjælpe med omstillingen til en mere naturnær pleje på private arealer. Derfor bliver der nu lavet en blomsterengs-frøpulje, som hele Aarhus Kommune kan få del i.

Artiklen er skrevet af Steen C. Saabye, fhv. medlem af Hasle Fællesråds bestyrelse.

Kommunen vil omkring den 1. marts fortælle om muligheden for at få blomsterfrø på kommunens Facebook-side ”Natur og Miljø i Aarhus” samt på kommunens hjemmeside. Det er fællesrådene i kommunen, der kan ansøge om at få andel i frøpuljen, og man skal som borger derfor henvende sig til det lokale fællesråd med gode forslag til, hvor der er egnede græsplæner, som kan omdannes til blomsterenge.

Det enkelte fællesråd vil hjælpe med at kvalificere de forslag, der kommer fra borgerne i dets lokalområde, og også prioritere forslagene i det omfang, det kan lade sig gøre.

Kriterierne for at kunne få blomsterfrø fra Aarhus Kommunes frøpulje er:

 • Arealet skal være offentligt tilgængeligt
 • Arealet skal være minimum 200 m2 stort
 • Der kan max søges frø til i alt 3000 m2 pr fællesråd
 • Ejer af arealet skal give en skriftlig accept af, at der etableres en blomstereng på arealet
 • Arealet er ikke kommunalt (I er velkommen til at skrive ønsker til omlægning af kommunale arealer, disse vil blive taget i betragtning)

Ansøgningsfristen for at søge om blomsterfrø er d. 22. marts for fællesrådene, og da fællesrådene skal have tid til at bearbejde forslagene inden videresendelse til kommunen, så haster det, hvis du har et forslag – skriv din ansøgning til fællesrådets formand på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. med følgende indhold:

 • Kort med afmærkning af arealer hvor der ønskes blomstereng
 • Info om arealernes størrelse
 • Foto af arealet/arealerne
 • Beskrivelse af arealerne: er det vådt, tørt, en skrænt, sol og skyggeforhold, hvad bruges arealet til?
 • En erklæring fra ejerne af arealerne om, at der gerne må etableres en blomstereng på arealet
 • En beskrivelse af hvem der omlægger arealerne og efterfølgende varetager plejen af blomsterengen

Du kan læse mere om frøpuljen på Aarhus Kommunes hjemmeside fra den 1. marts, hvor nyheden bliver lanceret:

Aarhus blomstrer vildt

Tilføj kommentar