Her kommer et nyhedsbrev for at give jer en kort status på de mange planer, der er i gang i Hasle.

Forslaget til Helhedsplan for den centrale del af Hasle forventes at ramme byrådsmødet den 10. marts, hvorefter det offentliggøres i 8 uger (med borgermøde undervejs).

Formålet med helhedsplanen er at fastsætte nogle overordnede principper for, hvordan byudvikling kan foregå i den centrale del af Hasle, så både bygherrer og borgere får et billede af, hvad de kan forvente.

Målet med byudvikling i den centrale del af Hasle er dels at bane vejen for en modernisering af bydelen i forhold til kollektiv trafik, byrum, boliger og detailhandel. Konkret udmøntes dette i nybyggeri i centerområdet og eventuelt langs de store veje samt i omlægning af infrastrukturen.

Vi ønsker at skabe gode og mere grønne byrum, som egner sig til andet end trafik og støj. Byrum og parker, som i højere grad inviterer til trygt ophold og samvær.

Særligt har vi fokus på at centerområdet ved Hasle Torv kan omdannes, så her kommer endnu mere attraktive handelsmuligheder, flottere arkitektur og bedre tilgængelighed, specielt for fodgængere og cyklister.

Helhedsplanen opstiller principper og rammer for, hvordan man kan forny og bygge, og beskriver også, hvad der skal bevares og passes på i den centrale del af Hasle. For at realisere byudviklingen, skal der efter helhedsplanens vedtagelse laves lokalplaner med mere detaljerede bestemmelser.

Udover helhedsplan arbejdes der med Udviklingsplanen for Bispehaven, som forventes behandlet i Byrådet i sommeren 2021.

Udviklingsplanen fastsætter de overordnede rammer og retning for udviklingen i området omkring Bispehaven og Ellekær område. Udviklingsplanen indeholder desuden forskellige bud på strategier for, hvordan og af hvem udviklingen skal gennemføres.

Vi planlægger at afholde virtuelle borger‐ og dialogmøder om både Helhedsplan og Udviklingsplan, hvor de konkrete strategier og tiltag under hver plan præsenteres.

Vi vil bede jer om at rette henvendelse til nedenstående, hvis der er oplysende spørgsmål;

Om Helhedsplanen for Hasle C eller lokalplaner: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Vi ønsker også at skabe et Hasle, hvor beboerne og boligtyperne blandes lidt mere – fordi det skaber bedre balance i byen, socialt og økonomisk.

Om Udviklingsplanen for Bispehaven, Ellekær og nærområder: Kontakt Integration og bydelsudvikling: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Nogle af de lokalplaner, som allerede er vedtaget og ved at blive realiseret er:

 • LP nr. 1057 for en boligbebyggelse med erhverv i stueetagen – på hjørnet af Ryhavevej og Klokkerbakken
 • LP nr. 1082 for dels en bebyggelse med boliger og erhverv, nyt fælleshus og et nyt byrum på hjørnet af Rymarken og Ryhavevej

Nogle af de lokalplaner, som er igangsat og snart kommer i høring, er:

 • Dagligvarebutik på Herredsvej/Staghøjvej. Denne lokalplan blev afvist af byrådet i december.
 • Boliger og erhverv ved Frydenlundcentret
 • Lokalplan for nedrivning af 6 blokke i Bispehaven

Herudover er der indledt (eller forventes snarligt påbegyndt) lokalplanlægning for følgende områder:

 • Bebyggelse til centerformål og boliger ved Kærtoften/Ryhavevej
 • Boliger og erhverv på Ryhavevej 50 (Elcon)
 • Nybyggeri til boliger samt kultur/idræt og nye veje i Bispehaven/ved Hasle Centervej

På lidt længere sigt forventes følgende planer:

 • Omdannelse af området ved Ellehøjskolen til boliger og fritidsformål
 • Erhverv (og måske boliger) på vandtårnsgrunden, nord for Bispehaven
 • Nybyggeri på en del af ejendommene langs med Viborgvej
 • Letbane /BRT langs Viborgvej/Ryhavevej
 • Diverse trafikprojekter/opgradering af parkrum og klimatilpasning

Med venlig hilsen Plan, Aarhus Kommune

Se her for lidt mere info:

Strategi for helhedsplanen 1

Strategi for helhedsplanen 2

Tilføj kommentar