For Hasle Fællesråd er det en gåde, at sagen er nået så langt. Efter den tidlige høring kom der 105 høringssvar, der ikke ønsker REMA 1000 og et høringssvar, der ønsker REMA 1000 og den senere høring 30 høringssvar, der ikke ønsker REMA 1000 og 4 høringssvar, der ønsker REMA 1000 alle 4 fra nordsiden af Ringvejen og de er personlige ”jeg syntes” ”jeg ønsker” m.m. øvrige høringssvar 30 indeholder generelle beskrivelser af ulemper en REMA 1000 vil påføre Hasle.

Rådmand Bünyamin Simsek har gjort opmærksom på, at en forudsætning for projektet kunne gennemføres var en trafikplan, der kunne accepteres.

COWI´s plan løser kun til- og frakørsel fra REMA 1000 og forholdene for cyklister.

Det er ikke en samlet løsning for trafikken på Herredsvej snarere en forværring.

Trafikken på Herredsvej vil kun øges konservativt fastsat med 450 – 500 biler pr. dag, vurderer Claudius-Johannes Dreyer, mobilitetsplanlægger. Da REMA 1000 satser på lokale.

Men hvad med stigningen fra Universitetshospitalet Skejby, når man på vej hjem lige skal købe lidt ind, det er jo nu på vejen, samtidig vil det forøge trafikken i et af Aarhus farligste kryds Ringvej/Herredsvej. Det samme vil effekten fra Kalender kvarteret. Bygningen kan ses fra Ringvejen og virke reklamemæssigt lige så godt, som de skilte, der ikke må sættes mod nord.

Alt i alt frygter vi en uacceptabel stigning i trafikken på en i forvejen snæver vej med skole, fritidsfaciliteter og børnehave.

Samtidig frygter Hasle Fællesråd, at til- og frakørsel til/fra REMA 1000 vil medvirke til yderligere kødannelse på Herredsvej. 

 

Claudius-Johannes Dreyer, Mobilitetsplanlægger, Teknik og Miljø:

Der sker mange uheld mellem biler der kører ligeud mod syd på Herredsvej og biler der kører ligeud mod nordøst på Hasle Ringvej. Prioriteten i valg af løsning vil klart ligge på forbedring af trafiksikkerheden mens der også sikres fremkommelighed.

På nuværende tidspunkt er det sandsynligt at løsning ville være at der lukkes for ligeud kørsel over krydset (nord til syd på Herredsvej) og evt. også venstresving fra Hasle Ringvej (nordøstlig til Herredsvej i syd).

Disse begrænsninger forventes at betyde en markant lavere trafik på Herredsvej syd i sydlig gående retning.

For at mindske overflytning af trafik til sidevejene kunne mulige tiltag være:

  • Højre ind, højre ud ved krydset Haslegårdsvej/Viborgvej
  • Flere bump på Kalendervej og Parallelvejen
  • Ensretning af Kalendervej

Ud over vejbump har alle tiltag, især selve ændringen af krydset Herredsvej/ Hasle Ringvej den konsekvens at der vil opstå omvejskørsel. ”

 

En tilladelse til at gennemføre lokalplan 1120 vil vanskeliggøre ovennævnte indgreb på trafikken medhenblik på lavere trafik på Herredsvej til glæde for bløde trafikanter, skole, børnehave og fritidsfaciliteter.

Det er Hasle Fællesråds klare ønske, at al uvedkommende trafik skal holdes på de store veje (Ringvejen, Viborgvej) og ikke af bekvemmeligheds hensyn ledes ad de mindre veje.

 

Med venlig hilsen

 

Klaus Bendixen

Formand Hasle Fællesråd

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

40 88 29 28

 Vi glæder os over, at det lykkedes. at få REMA 1000 afvist af Byrådet.

 

 

 

 

Tilføj kommentar