REFERAT FRA BORGERMØDE TORSDAG D.27. OKT. 2022, SOGNEHUSET, HASLE KIRKE

Invitation udsendt af Hasle Fællesråd (HF) med fokus på Herredsvej syd og nord. Meget flot fremmøde.

Ordstyrer Anders H. Sørensen, bestyrelsesmedlem i HF

Tak til Solveig Munk, formand for teknisk udvalg i Aarhus Kommune, der fandt tid til at deltage.

Referat ved Kirsten Østergaard Nielsen, bestyrelsesmedlem i HF

Velkomst ved Klaus Bendixen, formand for HF:

 • Introduktion til emnet Herredsvej via oplæg og PowerPoint.

Krydset Herredsvej / Hasle Ringvej er blandt de farligste i byen. Der er aldrig taget højde for den øgede trafik fra Skejby sygehus, så der mangler kobling til Viborgvej og centrum. 12 millioner har Aarhus Kommune brugt på den nylige omlægning af Herredsvej Nord uden at høre de involverede parter. Efter prøvespærring er udkørslerne fra Januar- og Februarvej nu helt lukket af bag et ”støjhegn”; uden særlig isolering. Der er også opsat en ”bilfanger” midt i krydset, men kørslen for cyklister og bilister er stadig ret uoverskuelig. Der mangler ordentlig og tydelig skiltning, også på vejfladen. Kommer man fra den sydlige del og vil svinge til højre ad Ringvejen, er der nu kun én bane til både højresving og ligeud. Med de mange cyklister i myldretiden kommer der kun ganske få biler igennem ved hvert lysskift - og man kan vente op til 15-20 min. Der er nu også kun én bane til venstresving, hvilket snyder mange bilister, som så smutter ind foran de lovligt kørende biler i ligeud-banen. Der tales om at anlægge en cykelsti på Herredsvej Syd, men der er ikke plads nok. De mange cyklister og en del brede ladcykler er udsatte. Hvis et forslag om 1,5 meters afstand til bløde trafikanter vedtages, er der slet ikke plads nok. Meget svært at komme ud af sidevejene, både på  Herredsvej Syd og Nord.   

 • Skitsering af programmet med opfordring til at stå sammen om at løse problemerne. Det nytter, har vi set, med afvisning af Rema-butik tæt på omtalte kryds, der bare havde forværret alle problemer - og lukningen mod Høgevej, hvilket har givet mere ro i villaområdet Høje Hasle. Der er i forvejen mange gennemkørende biler uden tilknytning til området. HF afventer lovet trafiktælling.

Synspunkter fra institutioner, naboer og cyklister:

 • Bilkøerne og cykeltrafikken er tiltaget i takt med at Skejby er opført og er blevet udbygget. Det giver store problemer, især flere timer morgen og eftermiddag.
 • Lone, som har været skoleleder på Hasle Skole i to år, har set flere faretruende situationer. Trafikken er steget, ikke mindst fordi forældre vælger at køre deres børn i bil. Men børn burde lære at cykle eller gå til skole, så skolevejen SKAL sikres bedre.
 • To repræsentanter fra Hasle Skolebestyrelse siger at ensretningen ud fra Snogebæksvej til Herredsvej Nord på den ene side og umulig overgang til den anden side har medført at mange børn cykler i den forkerte side og på fortovet for at komme ned til skolen på Herredsvej Syd. De ønsker sig adgang til skolesiden på Herredsvej med tunnel eller anden løsning.
 • Jakob fra Staghøjvej har allerede hjulpet fire børn, som er blevet kørt ned, fordi de cykler på fortovet i den forkerte retning. Han ønsker en slags markeret overgang til at sikre mere opmærksomhed hos både de ”ulydige” cyklister og bilister ved udkørsel fra villakvarteret.
 • Flere sender deres børn afsted før 7.30 for at undgå morgenkaos.
 • Der er flere problemstillinger, som gør det svært og farligt for alle slags trafikanter.
 • Anders (ordstyrer) cykler fra Hasle Torv ud til Skejby - og der er trængsel på Herredsvej Syd.
 • Mange i salen er utilfredse med den manglende kommunikation med Aarhus Kommune.
 • En beboer på Februarvej, der har været plaget af de lange køer på Herredsvej, er glad for at der nu er lukket af og dermed mere stille.
 • Beboer fra Trillegårdsvej taler imod forlængelse der til Nykersvej og ud mod Finnebyen, hvilket vil give unødig gennemkørende trafik inde i boligområdet.
 • Fra Holmstruphøjvej høres lignende argumentation om uønsket trafik ind gennem området.
 • Det er svært med udkørsel, måske er krydset Herredsvej / Ringvejen bare for lille til det store pres?
 • En beboer fra Kalenderkvarteret mener man skal fokusere på den øgede trafik, hvor folk smutter fra Haslegårdsvej via Oktobervej til Sommervej = igen unødig gennemkørende trafik. En anden supplerer med at den stigende fart og øget trafik på Oktobervej har gjort skolevejen mere farlig.

Input fra Solveig Munk, Byrådsmedlem for Enhedslisten og formand for Teknisk Udvalg.

Til det nyligt vedtagne budget i Århus kommune havde partierne indsendt 174 forslag, herunder forslag fra Enhedslisten til lysregulering m.v. på Herredsvej ved Snogebæksvej. ALLE disse forslag blev forkastet af borgmesterens afdeling inden forhandlingerne og erstattet af et sparekatalog, som netop nu er i høring.
Solveig Munk opfordrede til at indsende høringssvar og deltage i demonstrationer mod besparelserne. F.eks. mod lukning af buslinje 22, der begrundes med at den rute ikke bliver brugt særligt meget. Tilhørerne fortalte om at den linje var vigtig for borgerne i området og Marienlyst, da det var deres eneste buslinje. Solveig Munk modtager gerne oplysninger om den blev brugt af skolebørn til Hasle skole. Send gerne besked til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller tlf.21285497. Der kan indsendes høringssvar vedr. Bus 22, senest d.24. november.

På spørgsmål om der kommer BRT-busser på Ringvejen, svarede Solveig Munk, at der arbejdes med en afklaring i ÅK på dette og på linjeføringen af letbanens etape 2. Der ønskes en BRT forbindelse fra Viby Torv til Skejby. Formanden for Hasle Fællesråd informerer om at Hasle Ringvej kan blive inddraget til linjeføring af BRT-busser. Det vil i givet fald få stor betydning for trafikken på Herredsvej, nord og syd. Byrådet forventes at få forelagt planer for dette i efterår 2022. Solveig Munk oplyser at det vil være muligt for Fællesrådet at blive hørt om inden byrådsmødet. Hun vil til den tid gerne sende sagen i Udvalg, hvor der kan søges foretræde.

SAMLEDE FORSLAG FRA BRAINSTORM OG DRØFTELSER I GRUPPER:

Iflg. Lone fra Hasle Skole er skolen i fokus hos ÅK, mhp. at lave sikker skolevej, MEN det sker først om 1-2 år. Flere fodgængerfelter omkring skolen vil nok ikke være muligt. Lone overvejer om børnene skal møde kl.8.15? Også problemer ved P-pladsen nord for svømmehallen, når biler skal ind og ud. Lone har foreslået hajtænder, så cyklister skal holde for bilerne, men vil det lykkes? Vil børnene overholde det? Den løsning vil kræve øget indsats af de ellers dygtige skolepatruljer.

Aarhus Kommune bør sikre et hyggeligt skolekvarter, i stedet for at vi er skilt af en befærdet Herredsvej.

Oprette et stisystem for skolebørn? Der vil også komme børn fra nybyggeri ud ad Marienlyst.

Evt. lyskryds ved Snogebæksvej, så børnene kan cykle gennem Kalenderkvarteret til skolen.

Tunnel eller anden overgang over til skolesiden på Herredsvej for børn fra Trillegården / Snogebæksvej?

Solveig Munk fra ÅK vil forsøge at skubbe Hasle skoles behandling frem.

Evt. også støjmur på den anden side af Herredsvej Nord (langs Trillegården)

En BRT-bus med rute på Ringvejen forudses at forværre trafikproblemerne omkring Herredsvej.

På Østrevej og Solhøjvej er lavet ”port-overkørsel” / forhøjet fortov ud til Herredsvej Syd, hvilket måske kunne være en løsning på Staghøjvej?

Forslag om at lukke Herredsvej. Flere andre ønsker at ensrette den, men i hvilken retning? Argumenter for at lukke både fra nord til syd – og omvendt. Peak er mod nord om morgenen; mod syd om eftermiddagen. Ensretning / lukning af Herredsvej Syd vil give plads til cykelsti.

Ville det hjælpe med skiltning om GENNEMKØRSEL FORBUDT i myldretiden i hver ende af Herredsvej? (selvom politiet ikke har stor tiltro til overholdelse af den slags skilte)

Forslag om at lukke Haslegårdsvej ved Ringvejen.

Regulering af lyskrydset:

 • Med pil og afstand mellem højresving og ligeudkørsel nedefra mod Skejby.
 • Sende cyklister af sted FØR bilister fra Herredsvej Syd får lov at køre til højre ad Ringvejen.
 • Med pil for cyklister, der kommer fra sydsiden på Ringvejen og skal op ad Herredsvej Nord.
 • Mere tid for bilister, som skal svinge til venstre fra Ringvejen ned ad Herredsvej Syd.
 • Bedre udsyn og tid for bilister, som kommer fra Herredsvej Syd og skal svinge til venstre ad Ringvejen mod Viby. Der er meget at være opmærksom på, især ligeudkørende cyklister.

Ønske om vejbump visse steder på Oktobervej. Andre ønskes chikaner i Kalenderkvarteret.

Trafikkaos fra Herredsvej Nord fortsætter helt op i toppen og har allerede påvirket Paludan Møllersvej.

Ambulancer må nu holde klar ved ÅKs Kredsløb, fordi en vejbane er fjernet på Herredsvej Nord mod Skejby.

Forslag om at kontakte GPS-Google for at få Herredsvej registreret som skolevej, som skal undgås i myldretid og for tung trafik = omdirigering til større veje. Er det muligt?

Lang ventetid for at komme ud på Herredsvej Syd fra alle sidevejene (Østrevej, Solhøjvej, Staghøjvej), når der er myldretid og bilkøer.

OPSUMMERING (ved referenten):

Rigtig god debat og fredelige drøftelser. Nok var der mange egeninteresser, men også stor enighed om at skolevejen og børnenes sikkerhed skal prioriteres højt.

Det virker som om ÅK ikke har tænkt på de konsekvenser, som er udløst af Herredsvej Nord-renovering, for skolevejen og de bløde trafikanter. Der mangler overordnet helhedsplan, der medtænker større områder.

En gennemgang af lysregulering på Herredsvej / Ringvejen bør sættes i gang straks (se gode forslag).

Nødvendigt med større overblik hos ÅK, så vi undgår at trafikken bliver gennemkørende nye steder, f.eks.:

F.eks. vil omdirigering af trafikken fra Snogebæksvej over til Nykervej give unødig trafik i det boligkvarter. Det kommende Frydenlundcenter vil sende biler op ad Haslevangsvej og hen ad Østrevej til fordeling i kvarteret og bidrage til større kaos ud mod Herredsvej. Udvidelsen af Viborgvej til 4 baner ind til Ringvejen skal snævre ind ved Hasle Torv og vil bidrage til øget pres på området omkring Herredsvej.

REFERAT FRA BORGERMØDE TORSDAG D.27. OKT. 2022, SOGNEHUSET, HASLE KIRKE

Invitation udsendt af Hasle Fællesråd (HF) med fokus på Herredsvej syd og nord. Meget flot fremmøde.

Ordstyrer Anders H. Sørensen, bestyrelsesmedlem i HF

Tak til Solveig Munk, formand for teknisk udvalg i Aarhus Kommune, der fandt tid til at deltage.

Referat ved Kirsten Østergaard Nielsen, bestyrelsesmedlem i HF

Velkomst ved Klaus Bendixen, formand for HF:

 • Introduktion til emnet Herredsvej via oplæg og PowerPoint.

Krydset Herredsvej / Hasle Ringvej er blandt de farligste i byen. Der er aldrig taget højde for den øgede trafik fra Skejby sygehus, så der mangler kobling til Viborgvej og centrum. 12 millioner har Aarhus Kommune brugt på den nylige omlægning af Herredsvej Nord uden at høre de involverede parter. Efter prøvespærring er udkørslerne fra Januar- og Februarvej nu helt lukket af bag et ”støjhegn”; uden særlig isolering. Der er også opsat en ”bilfanger” midt i krydset, men kørslen for cyklister og bilister er stadig ret uoverskuelig. Der mangler ordentlig og tydelig skiltning, også på vejfladen. Kommer man fra den sydlige del og vil svinge til højre ad Ringvejen, er der nu kun én bane til både højresving og ligeud. Med de mange cyklister i myldretiden kommer der kun ganske få biler igennem ved hvert lysskift - og man kan vente op til 15-20 min. Der er nu også kun én bane til venstresving, hvilket snyder mange bilister, som så smutter ind foran de lovligt kørende biler i ligeud-banen. Der tales om at anlægge en cykelsti på Herredsvej Syd, men der er ikke plads nok. De mange cyklister og en del brede ladcykler er udsatte. Hvis et forslag om 1,5 meters afstand til bløde trafikanter vedtages, er der slet ikke plads nok. Meget svært at komme ud af sidevejene, både på  Herredsvej Syd og Nord.   

 • Skitsering af programmet med opfordring til at stå sammen om at løse problemerne. Det nytter, har vi set, med afvisning af Rema-butik tæt på omtalte kryds, der bare havde forværret alle problemer - og lukningen mod Høgevej, hvilket har givet mere ro i villaområdet Høje Hasle. Der er i forvejen mange gennemkørende biler uden tilknytning til området. HF afventer lovet trafiktælling.

Synspunkter fra institutioner, naboer og cyklister:

 • Bilkøerne og cykeltrafikken er tiltaget i takt med at Skejby er opført og er blevet udbygget. Det giver store problemer, især flere timer morgen og eftermiddag.
 • Lone, som har været skoleleder på Hasle Skole i to år, har set flere faretruende situationer. Trafikken er steget, ikke mindst fordi forældre vælger at køre deres børn i bil. Men børn burde lære at cykle eller gå til skole, så skolevejen SKAL sikres bedre.
 • To repræsentanter fra Hasle Skolebestyrelse siger at ensretningen ud fra Snogebæksvej til Herredsvej Nord på den ene side og umulig overgang til den anden side har medført at mange børn cykler i den forkerte side og på fortovet for at komme ned til skolen på Herredsvej Syd. De ønsker sig adgang til skolesiden på Herredsvej med tunnel eller anden løsning.
 • Jakob fra Staghøjvej har allerede hjulpet fire børn, som er blevet kørt ned, fordi de cykler på fortovet i den forkerte retning. Han ønsker en slags markeret overgang til at sikre mere opmærksomhed hos både de ”ulydige” cyklister og bilister ved udkørsel fra villakvarteret.
 • Flere sender deres børn afsted før 7.30 for at undgå morgenkaos.
 • Der er flere problemstillinger, som gør det svært og farligt for alle slags trafikanter.
 • Anders (ordstyrer) cykler fra Hasle Torv ud til Skejby - og der er trængsel på Herredsvej Syd.
 • Mange i salen er utilfredse med den manglende kommunikation med Aarhus Kommune.
 • En beboer på Februarvej, der har været plaget af de lange køer på Herredsvej, er glad for at der nu er lukket af og dermed mere stille.
 • Beboer fra Trillegårdsvej taler imod forlængelse der til Nykersvej og ud mod Finnebyen, hvilket vil give unødig gennemkørende trafik inde i boligområdet.
 • Fra Holmstruphøjvej høres lignende argumentation om uønsket trafik ind gennem området.
 • Det er svært med udkørsel, måske er krydset Herredsvej / Ringvejen bare for lille til det store pres?
 • En beboer fra Kalenderkvarteret mener man skal fokusere på den øgede trafik, hvor folk smutter fra Haslegårdsvej via Oktobervej til Sommervej = igen unødig gennemkørende trafik. En anden supplerer med at den stigende fart og øget trafik på Oktobervej har gjort skolevejen mere farlig.

Input fra Solveig Munk, Byrådsmedlem for Enhedslisten og formand for Teknisk Udvalg.

Til det nyligt vedtagne budget i Århus kommune havde partierne indsendt 174 forslag, herunder forslag fra Enhedslisten til lysregulering m.v. på Herredsvej ved Snogebæksvej. ALLE disse forslag blev forkastet af borgmesterens afdeling inden forhandlingerne og erstattet af et sparekatalog, som netop nu er i høring.
Solveig Munk opfordrede til at indsende høringssvar og deltage i demonstrationer mod besparelserne. F.eks. mod lukning af buslinje 22, der begrundes med at den rute ikke bliver brugt særligt meget. Tilhørerne fortalte om at den linje var vigtig for borgerne i området og Marienlyst, da det var deres eneste buslinje. Solveig Munk modtager gerne oplysninger om den blev brugt af skolebørn til Hasle skole. Send gerne besked til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller tlf.21285497. Der kan indsendes høringssvar vedr. Bus 22, senest d.24. november.

På spørgsmål om der kommer BRT-busser på Ringvejen, svarede Solveig Munk, at der arbejdes med en afklaring i ÅK på dette og på linjeføringen af letbanens etape 2. Der ønskes en BRT forbindelse fra Viby Torv til Skejby. Formanden for Hasle Fællesråd informerer om at Hasle Ringvej kan blive inddraget til linjeføring af BRT-busser. Det vil i givet fald få stor betydning for trafikken på Herredsvej, nord og syd. Byrådet forventes at få forelagt planer for dette i efterår 2022. Solveig Munk oplyser at det vil være muligt for Fællesrådet at blive hørt om inden byrådsmødet. Hun vil til den tid gerne sende sagen i Udvalg, hvor der kan søges foretræde.

SAMLEDE FORSLAG FRA BRAINSTORM OG DRØFTELSER I GRUPPER:

Iflg. Lone fra Hasle Skole er skolen i fokus hos ÅK, mhp. at lave sikker skolevej, MEN det sker først om 1-2 år. Flere fodgængerfelter omkring skolen vil nok ikke være muligt. Lone overvejer om børnene skal møde kl.8.15? Også problemer ved P-pladsen nord for svømmehallen, når biler skal ind og ud. Lone har foreslået hajtænder, så cyklister skal holde for bilerne, men vil det lykkes? Vil børnene overholde det? Den løsning vil kræve øget indsats af de ellers dygtige skolepatruljer.

Aarhus Kommune bør sikre et hyggeligt skolekvarter, i stedet for at vi er skilt af en befærdet Herredsvej.

Oprette et stisystem for skolebørn? Der vil også komme børn fra nybyggeri ud ad Marienlyst.

Evt. lyskryds ved Snogebæksvej, så børnene kan cykle gennem Kalenderkvarteret til skolen.

Tunnel eller anden overgang over til skolesiden på Herredsvej for børn fra Trillegården / Snogebæksvej?

Solveig Munk fra ÅK vil forsøge at skubbe Hasle skoles behandling frem.

Evt. også støjmur på den anden side af Herredsvej Nord (langs Trillegården)

En BRT-bus med rute på Ringvejen forudses at forværre trafikproblemerne omkring Herredsvej.

På Østrevej og Solhøjvej er lavet ”port-overkørsel” / forhøjet fortov ud til Herredsvej Syd, hvilket måske kunne være en løsning på Staghøjvej?

Forslag om at lukke Herredsvej. Flere andre ønsker at ensrette den, men i hvilken retning? Argumenter for at lukke både fra nord til syd – og omvendt. Peak er mod nord om morgenen; mod syd om eftermiddagen. Ensretning / lukning af Herredsvej Syd vil give plads til cykelsti.

Ville det hjælpe med skiltning om GENNEMKØRSEL FORBUDT i myldretiden i hver ende af Herredsvej? (selvom politiet ikke har stor tiltro til overholdelse af den slags skilte)

Forslag om at lukke Haslegårdsvej ved Ringvejen.

Regulering af lyskrydset:

 • Med pil og afstand mellem højresving og ligeudkørsel nedefra mod Skejby.
 • Sende cyklister af sted FØR bilister fra Herredsvej Syd får lov at køre til højre ad Ringvejen.
 • Med pil for cyklister, der kommer fra sydsiden på Ringvejen og skal op ad Herredsvej Nord.
 • Mere tid for bilister, som skal svinge til venstre fra Ringvejen ned ad Herredsvej Syd.
 • Bedre udsyn og tid for bilister, som kommer fra Herredsvej Syd og skal svinge til venstre ad Ringvejen mod Viby. Der er meget at være opmærksom på, især ligeudkørende cyklister.

Ønske om vejbump visse steder på Oktobervej. Andre ønskes chikaner i Kalenderkvarteret.

Trafikkaos fra Herredsvej Nord fortsætter helt op i toppen og har allerede påvirket Paludan Møllersvej.

Ambulancer må nu holde klar ved ÅKs Kredsløb, fordi en vejbane er fjernet på Herredsvej Nord mod Skejby.

Forslag om at kontakte GPS-Google for at få Herredsvej registreret som skolevej, som skal undgås i myldretid og for tung trafik = omdirigering til større veje. Er det muligt?

Lang ventetid for at komme ud på Herredsvej Syd fra alle sidevejene (Østrevej, Solhøjvej, Staghøjvej), når der er myldretid og bilkøer.

OPSUMMERING (ved referenten):

Rigtig god debat og fredelige drøftelser. Nok var der mange egeninteresser, men også stor enighed om at skolevejen og børnenes sikkerhed skal prioriteres højt.

Det virker som om ÅK ikke har tænkt på de konsekvenser, som er udløst af Herredsvej Nord-renovering, for skolevejen og de bløde trafikanter. Der mangler overordnet helhedsplan, der medtænker større områder.

En gennemgang af lysregulering på Herredsvej / Ringvejen bør sættes i gang straks (se gode forslag).

Nødvendigt med større overblik hos ÅK, så vi undgår at trafikken bliver gennemkørende nye steder, f.eks.:

F.eks. vil omdirigering af trafikken fra Snogebæksvej over til Nykervej give unødig trafik i det boligkvarter. Det kommende Frydenlundcenter vil sende biler op ad Haslevangsvej og hen ad Østrevej til fordeling i kvarteret og bidrage til større kaos ud mod Herredsvej. Udvidelsen af Viborgvej til 4 baner ind til Ringvejen skal snævre ind ved Hasle Torv og vil bidrage til øget pres på området omkring Herredsvej.

Tilføj kommentar