Århus, den 18. juni 2019

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 21. maj klokken 19.00 i mødelokalet, Hasle Sognehus

 Afbud fra Erik og Jørgen-

 1. Referent: Jesper. Ordstyrer: Klaus.                                               
 2. Revision af dagsorden. Intet at bemærke.
 3. Kommentarer til sidste mødereferat. Steen sender mail med referat fra 30/4.
 4. Orientering fra formanden 
 • Invitation til Sabro-Fårup fællesråd 25 års jubilæum 6. juni  Klaus rundsender mail.
 • Tryghedsnetværk møde 23/5 jf. mail.
 • HUSK: Møderreferater mv. og information som HF deltager i skal på hjemmesiden.
 1. Udvalg. 

   5.01 Økonomisk udvalg.

 • Udsat til næste gang da hverken Erik eller Jørgen var tilstede.

   5.02 PR.

   Hjemmeside, Steen

 • Steen præsenterede ny hjemmeside.

   5.03 Udvalg for byplanlægning.

   Høringssvar

 • Rema 1000 - intet nyt-
 • Frydenlund – intet nyt-
 • Spar grunden - høringssvar vedr. Spargrunden er indsendt. Jørgen bedes rundsende dette til orientering.

   5.04 Trafik.

   Høgevej

 1. Eventuelt.

 

 

 

 

Tilføj kommentar