Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 30. april klokken 19.00 i mødelokalet, Hasle Sognehus

Til stede: Klaus, Knud, Erik, Jørgen og Steen. Jesper havde meldt afbud.

   0. Ordstyrer.

 • Klaus blev valgt.
 1. Referent.
 • Steen var referent, i henhold til tidligere aftale.                                                                
 1. Revision af dagsorden.
 • Ingen ændringer.
 1. Kommentarer til sidste mødereferat.
 • Dette er fra generalforsamlingen, men dette er ikke udarbejdet. Klaus laver et udkast, som de øvrige bestyrelsesmedlemmer, der deltog på generalforsamlingen, tilretter. Steen lægger det efterfølgende på hjemmesiden.
 1. Orientering fra formanden.
 • Jørgen vil fremover have smørrebrød med, så det er ikke nødvendigt at spise hjemmefra.
 • Mødeplanen blev gennemgået. Der var debat om, hvorvidt den 6. august var hensigtsmæssig, så Klaus forsøger at rette denne dato til den 14. august.
 1. Udvalg.

  5.01 Økonomisk udvalg.

  a. Regnskab og budgetopfølgning.

 • Jørgen bistår snarest Erik med overtagelsen af kassererjobbet og efterfølgende spørgsmål.
 • Jørgen omdelte status, der blev gennemgået.

  5.02 PR.

  a. Hjemmeside.

 • Steen gennemgik kort Jespers og hans nuværende version af hjemmesiden. Den blev godt modtaget af de øvrige, både hvad angår struktur og udseende.
 • Vi vil lave en ”skæringsdato” til overflytning af oplysninger om generalforsamlinger, økonomi og bestyrelsesmøder fra den gamle hjemmeside, så kun sådanne efter denne dato kommer med. Andre mere statiske oplysninger (vedtægter, oplysninger om fællesrådet og Hasle osv.) vil også blive overført. Muligvis vil vi lade den gamle hjemmeside køre på et mere skjult sted, hvis der skulle være ønske om at kunne gå historisk tilbage.
 • Jesper og Steen forventes at præsentere en mere færdig version af siden på mødet den 18. juni.

  5.03 Udvalg for byplanlægning.

  a. Rema 1000.

 • Tovholder Klaus.

  b. Frydenlund.

 • Tovholder Knud.

  c. Spargrunden.

 • Tovholder Jørgen.

  5.04 Trafik.

  a. Høgevej.

 • Tovholder Klaus.
 • Klaus har sendt et brev til Simsek om, hvornår Høgevej lukkes permanent.

  5.05 Miljø og kultur.

  a. Et grønnere Århus med mere vand.

 • Erik og Steen deltager og er initialt tovholdere, hvorefter Jørgen overtager.

  b. Realdania - fælles rum.

 • Klaus og Knud deltager og er initialt tovholdere, hvorefter Jørgen overtager.
 1. Fremlæggelse af revideret forslag til møde- og forretningsorden.
 • Jørgen gennemgik det, og han foretager mindre tilretninger i henhold til debatten.
 1. Eventuelt.
 • Intet at bemærke.

Tilføj kommentar