Aarhus Kommune inviterer til virtuelt borgermøde om forslag til helhedsplan for Hasle centrum

Torsdag den 25. marts 2021, kl. 17:00 - 18:30 via Microsoft Teams

Tilmelding til mødet senest tirsdag den 23. marts 2021, kl. 12:00.

Hasle Centrum

På mødet vil du primært høre oplæg fra Aarhus Kommune om sammenhængende planlægning i Hasle, herunder om helhedsplanens strategier og indhold, og lidt om Udviklingsplanen for Bispehaven. Mødet er et i en række om byudvikling i Hasle.

Invitationen kan ses her, hvor du kan læse mere om borgermødet samt hvordan du deltager.

Helhedsplanen skal sætte overordnede rammer for flot arkitektur og interessante byrum med et levedygtigt mix af aktiviteter, boligtyper og butiksudbud. Hasle centrum skal være dér, hvor beboerne fra hele bydelen mødes, fordi det er nemt, hyggeligt og med et godt udbud af varer og aktivitetstilbud.

Helhedsplanen kan ses her.

Dine muligheder

Hvis du mener, at forslaget bør ændres, eller du i øvrigt har kommentarer til forslaget, bedes du gå ind på Aarhus Kommunes høringsportal, som du finder på hjemmesiden deltag.aarhus.dk og indsende dit høringssvar. Du kan også sende dine bemærkninger til Teknik og Miljø, Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand. Skriv venligst afsendernavn og –adresse i brevet. Høringen slutter den 11. maj 2021.

Tilføj kommentar