Vi er talerøret for den borgerdrevne udvikling og nærdemokratiet i Hasle!