Lørdag, december 03, 2016
   
Text Size
Log på
Hasle Fællesråd på Facebook Hasle Fællesråd nu på Facebook Som et nyt tiltag har Fællesrådet bevæget sig ud på de sociale medier via facebook, hvor fællesrådet vil søge tættere kontakt og dialog med medlemmer og øvrige beboere i fællesrådets område. På facebook vil vi søge mere inddragelse fra beboerne, som kan bidrage til at fortælle og dele de mange gode historier fra området.

Du kan besøge os på facebook på  denne adresse: https://www.facebook.com/haslefaellesraad

Hvad giver Hasle identitet?

Kommuneplanen skal respektere lokalområders identitet. Hasle Fællesråds Bestyrelse opfordrer til debat om Hasles identitet. Og giver bud på, hvad der kan tænkes at give identitet

Af Ole Nørgaard Madsen

Kommunen sætter med oplæg til revision af kommuneplanen bydeles/lokalområders identitet på dagsordenen.

Identitet er nævnt som et hensyn, der skal indgå i udvikling af eksempelvis Hasle. Bydelen tænkes udviklet og fortættet fra forstad til bykvarter. Men det skal ifølge Kommunens oplæg ske i respekt for Hasles identitet.

Det kræver efter Hasle Fællesråds opfattelse lokal indsats for at kortlægge Hasles identitet så præcist og omfattende, at det får praktisk betydning for kommuneplanen.

Fortid, nutid og fremtid giver identitet

Overordnet bygger Hasle ikke blot på en hundredårig historie som forstad, men også på en tusindårig historie som landsby. Som lokalområde har Hasle sin egen identitetskabende historie og sit eget udviklingspotentiale.

Derfor er der behov for at se Hasle uafhængigt af Aarhus Vest. Der er behov for at gentænke Aarhus Vest som flere forskellige bydele med hver deres karakteristika.

Identitet har grundlæggende at gøre med genkendelighed. Og med at møde noget af betydning for en i sit lokalområde.

Det kan være noget, som minder om lokalområdets fortid. Det kan være særlige værdier, som repræsenterer lokalområdets nutid. Eller det kan være forestillinger om at gøre muligheder i lokalområdet til virkelighed.

Hvordan give identitet indhold

Hasle Fællesråd peger på syv faktorer, som kan være med til at gøre identitet konkret:

- bevaringsværdige bygninger og overleveringer (det kunne være Hasle Kirke, Hasle Skole, Provstebakken 4-10)

- spor af fortid (det kunne være de to milepæle ved det gamle skel til Aarhus og ved Ryvejs  ’udmunding’ i Viborgvej; gårde som rester i bestående bygninger, f.eks. Haslegård og Hjordhøjgård)

- erindringer om fortiden (det kunne være vejnavne; kirkegård; mindestene)

- historier (det kunne være Mikkel Rasmussens so og pattegrise som modeller for Grisebrønden; Hasle Skole malet sort af den tyske besættelsesmagt)

- værdier (det kunne være 75 år med blandede boligformer; udsigt og herunder anlæg af Hasle Bakker)

- strukturer (det kunne være trafikdifferentiering mellem vejanlæg til gennemkørende trafik og veje til lokal brug; grøn kile mellem Hasle Bakker og Klokkervej; spredt dagligvarestruktur efter kuldsejlet centerprojekt)

- projekter (det kunne være at bringe byliv til Hasle Torv; renovering af Klokkerparken)

Eksemplerne i parentes er ikke Hasle Fællesråds færdige bud på, hvad der konkret bidrager til at fastslå Hasles identitet. Eksemplerne skal blot belyse, hvordan hver af de syv faktorer til beskrivelse af identitet er tænkt.

Hasle Fællesråd efterlyser bidrag til beskrivelse af Hasles identitet.


 

 

Udvalgsoversigt

Her kan du se en oversigt over og beskrivelse af hvad de enkelte udvalg i Hasle Fællesråd beskræftiger sig med.

Kalender

Her kan du se en kalender over aktiviteter for Hasle Fællesråd.

Login

Vælg layout

Hasle Fællesråds hjemmeside kan ændre udseende. Du kan vælge 6
forskelllige "styles" her: Style 1, Style 2, Style 3, Style 4, Style 5, Style 6

Du kan også flytte rundt på indholdet på hjemmesiden som det passer dig,
det gøres ved at holde venstre musetast på symbolerne og trække til siderne eller op / ned.
Symbolerne ser ud:

drag     drag2

Hvis du vil nulstille til oprindeligt layout skal du klikke allernederst
på siden på linket "Restore Default Settings".

Læs mere om hjemmesidens muligheder her

Who's Online

Vi har 32 gæster online

Nyheder fra aarhusvest.dk

Bydelsportalen aarhusvest.dk. Nyheder, kontakter og inforamtioner fra de tre bydele Frydenlund, Herredsvang og Møllevangen
 • aarhusvest.dk lukker

  krydsaarhusvest.dk lukker ...

   ...  i steder kan man gå til den nye hjemmeside www.herredsvang8210.dk hvis man man vil se aktiviteter, adresser, nyheder, billeder og meget mere fra Herredsvang.

  Bor man i Frydenlund, kan man gå til Fælles om frydenlunds hjemmeside www.frydenlund8210.dk hvor man bl.a. kan se hvilke aktiviteter man finder i Frydenlund. 

   Siden her vil vil være på nettet indtil 1. juni 2016, men vil ikke blive opdateret.

  Derfor lukker vi

  Der er igennem et stykke tid, været et behov for at kunne dække Herredsvang og Frydenlund mere lokalt, end det har været muligt med aarhusvest.dk, der oprindeligt har dækket de 3 boligområder Herredsvang, Frydenlund og Møllevangen.

  Med de to hjemmesider - den allernyeste - www.herredsvang8210.dk  der havde premiere i januar 2016 - og den lidt ældre www.frydenlund8210.dk, er aarhusvest.dk blevet overflødig.

  Også på facebook

  Samtidig opfordrer vi til at tilmelde sig facebook-grupper og sider for de 3 områder:

  Herredsvang8210 - Facebook-gruppen er fælles for beboere i Herredsvang. Her kan alle medlemmer af gruppen spørge, dele og diskutere med sine naboer.

  Fælles om Frydenlund - Facebook-siden hvor man kan få de seneste informationer om aktiviteter og andre begivenheder.

  Møllevang - Facebook-siden informerer beboerne i Møllevangen, om alle de aktiviteter og arrangementer, der finder sted i Møllevangen.

  Tak for nu ... og vi håber vi ses et andet sted.

  Med mange hilsner redaktionen.

 • Brugerråd laver aktiviteter for pensionister

   

   MG 9535

  ”Det er dejligt at opleve begejstring for de arrangerede busture - og se lyset i 
  øjnene på de ældre mennesker, der får en oplevelse ud over dagligdagen”, siger Ragna Bruun der er formand for et af Brugerrådet Toftegården, og aktiv som arrangør af aktiviteter for ældre medborgere.

 • Herredsvang-grupper og sider på facebook


  Er du på facebook, er det måske værd at lægge mærke til, at der findes flere grupper og sider, der er lavet af og for beboere i Herredvang og omegn. Bare inden for den sidste måned er der startet to nye åbne grupper, og en ny side.

  Den ene facebook gruppe henvender sig til alle beboere og naboer til afd. 35,  Trillegården, den anden er mest for alle unge, studerende og småbørnsfamilier, der bor i Århus V. Den sidste er en side for Cykelkursus for kvinder, hvor man kan følge med i deres undervisning og andre arrangementer.

  Der findes flere grupper og sider, der er er rettet til beboere i Herredsvang. Inden længe starter vi en liste ....

 • Flot musikprogram til årets sommerfest

   

  sommerfest2012 07webIgen i år er der inviteret til sommerfest i Herredsvang. Det foregår fredag d. 21.august kl. 16 - 21 på arealerne ved Legeplads og Klub2teket, Kappelvænget 52. 

 • Ledig plads på årets familielejr

   

  SkagensGren01Web

  ”Mål” bliver der råbt.  Der er godt gang i fodboldkampen mellem de to hold der har børn i alle aldre. Indenfor er dagens madhold i gang med at gøre klar til fællesspisning kl. 18.

  I den sidste uge af sommerferien er der igen i år familielejr. Familielejren er for alle, det eneste der er vigtigt er at bo i lokalområdet. På den måde bliver lejren en god måde at lære nye naboer at kende på, og børnene kan få nye legekammerater.  Tilmelding er faktisk stadig mulig, da der er plads til to familier mere før bussen er fuld.

Se girafferne...

Her kan du se den nuværende bestyrelse og hvilke ansvarsområder der varetages.

Bestyrelsen og udvalg

Nyt bestyrelsesmedlem?

Vi mangler bestyrelsesmedlemmer! Ønsker du at hjælpe til i Hasle Fællesråd er du altid velkommen til at kontakte bestyrelsen.

 

Kommentarer

Restore Default Settings

Login Form