Søndag, februar 26, 2017
   
Text Size
Log på
Hasle Fællesråd på Facebook Hasle Fællesråd nu på Facebook Som et nyt tiltag har Fællesrådet bevæget sig ud på de sociale medier via facebook, hvor fællesrådet vil søge tættere kontakt og dialog med medlemmer og øvrige beboere i fællesrådets område. På facebook vil vi søge mere inddragelse fra beboerne, som kan bidrage til at fortælle og dele de mange gode historier fra området.

Du kan besøge os på facebook på  denne adresse: https://www.facebook.com/haslefaellesraad

Det sker i Hasle

Fastelavnsfest med adgang for alle. Se plan for nye udearealer i Bispehaven. Besøg udstilling til maj med debat om Hasle i fortid, nutid og fremtid. Husk Hasle Fællesråds generalforsamling den 20. marts. Og bemærk lokalsamfundsbeskrivelse af Hasle til debat i forbindelse med behandling af Kommuneplan 17

Af Ole Nørgaard Madsen

I 2017 starter en omfattende såkaldt tryghedsrenovering af Bispehavens udearealer, som Hasle Fællesråd følger med interesse. Projektet skaber større fysisk åbenhed i forhold til det øvrige Hasle.

Vinderprojekt for Bispehavens forestående tryghedsrenovering er udstillet i Hasle Centervej 219, 1.th. Adgang til udstillingen onsdage kl. 10-12 og 14-16. Denne åbningstid kan forventes udvidet.

I øvrigt inviterer Bispehavens Initiativgruppe til åben fastelavnsfest fredag den 24. februar kl. 15-20. Det foregår i Fællesskabernes Hus, Bispehavevej 29. Med mulighed for at deltage i både tøndeslagning og konkurrence om udklædning.

Hasle Fællesråd afholder generalforsamling den 20. marts kl. 19 i Sognehuset. Med oplæg til debat om Fællesrådets aktivitet i det forløbne år. Og med drøftelse af Fællesrådets virksomhed i det kommende år.

Udstilling i forbindelse med kulturbyåret finder sted i Sognehuset den 3.-7. maj. Og handler om, hvad Hasle var, er og kan blive. Med nem adgang for besøgende til at give forslag og meninger til kende. Udstillingen arrangeres af Hasle Fællesråd i samarbejde med Hasle Lokalhistoriske Arkiv, Østjysk Bolig, Borgmesterens Afdeling (medborgerskabspolitik), Aarhus Letbane, MTM-Kommuneplanafdelingen, Team Medborgerskab, Center for Byens Anvendelse, Borgerservice (Digital bydel) og Hasle Sognehus.

Lokalsamfundsbeskrivelse

Arbejdet i Hasle Fællesråd er i 2017 præget af ny kommuneplan for Aarhus og af fokus på Fællesrådenes funktion og opgaver.

Kommuneplanafdelingens forslag til ny kommuneplan for Aarhus Kommune ventes forelagt Byrådet i april. Derfra vil kommuneplanforslaget gå i offentlig høring med henblik på endelig vedtagelse i Byrådet i december 2017.

Kommunens fællesråd er inddraget i kommuneplanarbejdet med lokalsamfundsbeskrivelser, der vil indgå i tillæg til kommuneplanforslaget. Lokalsamfundsbeskrivelse fremsendes inden 1. marts og indgår som foreløbig i tillæg til kommuneplanforslag til Byrådet. Med mulighed for kommentarer i kommuneplanforslagets offentlighedsfase. Endelig lokalsamfundsbeskrivelse udarbejdes til efteråret.

Hvad kan og skal fællesråd?

Det er nyt, at fællesrådene inddrages i kommuneplan arbejde med lokalsamfundsbeskrivelser. Det er med til at rejse spørgsmål om fællesrådenes opgave og funktion.

En arbejdsgruppe for fællesrådene arrangerer i samarbejde med Kommunen seminar den 2. marts om fællesråd i forhold til både borgerdeltagelse og samarbejde med Kommunen. Med oplæg fra kommunale repræsentanter om fællesråd og borgerinddragelse. Og med gruppearbejde om samarbejdsaftale med Kommunen og fællesrådenes rolle. 

 
 

Udvalgsoversigt

Her kan du se en oversigt over og beskrivelse af hvad de enkelte udvalg i Hasle Fællesråd beskræftiger sig med.

Kalender

Her kan du se en kalender over aktiviteter for Hasle Fællesråd.

Login

Se girafferne...

Her kan du se den nuværende bestyrelse og hvilke ansvarsområder der varetages.

Bestyrelsen og udvalg

Nyt bestyrelsesmedlem?

Vi mangler bestyrelsesmedlemmer! Ønsker du at hjælpe til i Hasle Fællesråd er du altid velkommen til at kontakte bestyrelsen.

 

Kommentarer

Restore Default Settings

Login Form